Beszámoló a képviselői munkámról 2008-2017 - Molnár András

Ezzel a közleménnyel szeretnék rövid áttekintést nyújtani azon tevékenységeim egy részéről, amelyet Graz város képviselő- -testületében, illetve Mag. Siegfried Nagl polgármester úr

KÖNYVBEMUTATÓ A VÁROSHÁZÁN

KÖNYVBEMUTATÓ A VÁROSHÁZÁN

Az 1956-os forradalom 60. évforduló-ja alkalmával november 3-án került sor Máté Zsolt: "Az 1956-os Magyar Menekültek útja Grazba" című köny-vének bemutatójára. A rendezvényre több mint 160 személy, köztük 1956-os menekültek a családjukkal és oszt-rák szemtanúk is eljöttek. Grác testvér-városából Pécsről is érkezett egy dele-gáció. A fiatal hegedűművész Mátyás András csodálatos játékával méltó ze-nei keretet nyújtott az estnek. A ren-dezvény végén a város polgármestere Siegfried Nagl egy magyar és osztrák büfével vendégelte meg a jelenlevőket.

Megragadom az alkalmat, mint ötlet-adó és ennek a projektnek kezdemé-nyezője, hogy ezúttal is megköszön-jem a könyv írójának, Máté Zsoltnak a kitartó munkáját és Mag. Siegfried Nagl polgármester úrnak, aki a könyv kiadását és az említett rendezvény anyagi részét biztosította. Külön kö-szönet jár a polgármester munkatársá-nak Dr. Max Mazelle úrnak, akivel közösen ezt a rendezvényt megtervez-tük és sikeresen kiviteleztük. Az emlí-tett könyv összes példánya sajnos már elkelt, de 2017 januárjától a megye vagy a város könyvtárából kikölcsö-nözhető www.landesbibliothek.steiermark.at illetve www.stadtbibliothek.graz.at.

Remélem ezzel a könyvvel is sikerült az 1956-os forradalom hőseinek egy méltó emléket állítani!

Molnár András Városi képviselő

Magyar nyelvű gyerekkönyvek a Gráci Városi Könyvtárban.

Városi képviselőként fontos számomra és rendkívüli cél , hogy a gyerekek elsajátítsák a magyar nyelvet.

 

Ebből kifolyólag örülök,hogy sikerült a Forum Hungaricummal és a várossal, egy komplett többnyelvű gyerekkönyv sorozatot Dowas Katharinától magyar, német, burgenlandihorvát nyelven megvásárolni.

 

 A gyerekkönyvek kikölcsönözhetőek a Városi Könyvtárban. Emellett találhatóak magyar nyelvű könyvek, a Központi Könyvtárban ( Zanklhof, Kernstockgasse 2.).

 

A könyveket megtudják rendelni a könyvtárak kirendeltségénél vagy online módon

www.stadtbibliothek.graz.at.

Grazi magyar egyesületek támogatása

Választási kampányom során az egyik fontos téma a grazi magyar kulturális egyesületek és a magyar rendezvények támogatása volt. Az ehhez szükséges anyagi támogatást még az első évemben sikerült 12.000 euró értékben elnyernem különböző cégektől, illetve Graz városától.

Rendezvények támogatása és lebonyolítása

Magyar Nap 2008
Magyar Nap 2008

Mint a városi képviselő-testület tagja, lehetőségem nyílt grazi magyarok kiállításainak és rendezvényeinek a megszervezésében és annak lebonyolításában közreműködnöm, és ezáltal segítséget nyújtanom. Rendezvények, mint például a 2008-ban megrendezett „Grazi Magyar Ünnepség”, mely akkor a 120. évfordulóját ünnepelte, illetve a „Magyar Nap”, mely a grazi magyar egyesületek egyik nyaranta megrendezett fontosabb ünnepe 2009 óta.

A tudományos konferencia résztvevői
A tudományos konferencia résztvevői

Különösen nagy örömmel tölt el, hogy hosszas fáradozásaim után végül sikerült a „CulturElle” nevű magánalapítvány és két magyar minisztérium segítségével megszerveznem a 2009. május 14-17. között sorra került „Magyar Kulturális Hétvége Grazban 2009” rendezvényt és nem utolsó sorban az eseményhez kapcsolódó tudományos konferenciát. Az irodalmi élet olyan kiemelkedő alakjai, mint Barbara Frischmuth és Esterházy Péter is jelen voltak.

Balról: Mag. Rudi Roth, Mag. Molnár András, Rusza Csaba és DI Helmut Strobl
Balról: Mag. Rudi Roth, Mag. Molnár András, Rusza Csaba és DI Helmut Strobl

Grác magyarországi testvérvárosa, Pécs volt Európa kulturális fővárosa 2010-ben. 2009 október végén a Pécs 2010 managementjének marketing divíziója meghívásomra érkezett városunkba, hogy a Graz 2003 tapasztalatait és eredményeit tanulmányozza, hiszen a Graz 2003 az Európa kulturális fővárosa program egyik legsikeresebbjének bizonyult. Az Európa kulturális fővárosa Pécs 2010 program Ausztria kulturális nagykövetévé DI Helmut Strobl egykori kulturális városi tanácsost (Kulturstadtrat a.D.) és jómagamat nevezett ki Mag. Rudi Roth, a Magyarország tiszteletbeli konzulja és Ruzsa Csaba, a Pécs 2010 ügyvezető igazgatója.

 

 

S.E. Szalay-Bobrovniczky Vince bejegyzést tett  Graz város Aranykönyvébe
S.E. Szalay-Bobrovniczky Vince bejegyzést tett Graz város Aranykönyvébe

2011. április 29-én bemutatkozó látogatást tett városunkban S.E. Szalay-Bobrovniczky Vince, a Magyar Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott ausztriai nagykövete, akit Mag. Siegfried Nagl, Graz polgármestere fogadott a városházán, ahol a nagykövet úr bejegyzést tett Graz város Aranykönyvébe. Később találkozott a helyi magyar kisebbség és az itt élő magyarok képviselőivel.

Graz - Pécs

balról: DI Wolfgang Malik igazgató úr, Dr. Páva Zsolt polgármester úr, Dominic Neumann, MBA grazi városi képviselő társam és jómagam
balról: DI Wolfgang Malik igazgató úr, Dr. Páva Zsolt polgármester úr, Dominic Neumann, MBA grazi városi képviselő társam és jómagam

2009 júliusában látogatást tettem városi képviselő társammal Dominic Neumann, MBA úrral és DI Wolfgang Malik igazgató úrral magyarországi testvérvárosunban Pécsett. Pécs 2010-ben Európa Kulturális Fővárosa volt. Dr. Páva Zsolt polgármester úrral megvitattuk mindkét város szoros együttműködésről szóló terveinket, mindenek előtt reptereinek együttműködésről. Egy Grazot Péccsel összekötő közvetlen járat indításából mindkét régió gazdasága és idegenforgalma hasznot húzhatna.

Grazban élő magyarok támogatása

Számomra nagy örömet okozott városunkba újonnan érkező és már az itt élő honfitársaim problémáinak megoldásában, legyen szó akár cégalapításról, segítséget nyújtanom.

’56-os emléktábla felállítása a Schmiedgasse-ban

Hosszas erőfeszítésem után sikerült Graz város támogatását elnyernem egy nemes cél megvalósításához, melyet a „MEÖK”-kel együtt szerettem volna elérni: felállíthattunk egy emléktáblát az 1956-os forradalomnak. Az emléktábla nem csupán a megemlékezést szolgálja, hanem köszönetnyilvánítás is a grazi lakosoknak ’56-os menekültek segítéséért.

 

Újonnan Grazba érkező honfitársaim támogatása

Balról: Mag. Siegfried Nagl, Graz város polgármestere és Mag. Molnár András, városi képviselő
Balról: Mag. Siegfried Nagl, Graz város polgármestere és Mag. Molnár András, városi képviselő

Az elmúlt négy évben elsősorban városunk „friss” grazi magyar polgárait segíthettem a munkáválalással és a lakáskereséssel kapcsolatos kilátástalan helyzetük megoldásában.

Grác város képviselő-testülete tagjaként nagyon fontos számomra, hogy az újonnan Grácban letelepedő polgárok szép városunkban minél előbb kiismerjék magukat, és boldoguljanak a hétköznapokban. Aki 2011. november 2. után jelent be Grácban állandó lakhelyet, egy információs csomagot kap (Welcome Box GRAZ) ajándékba. Grác város „Köszöntő dobozában” megtalálható mindaz, amit az új gráciaknak a stájer tartományi székhelyről tudniuk kell.

 

 

Segítség a vörösiszap-katasztrófa sújtotta Devecsernek Grazból

Balról: Mag. Molnár András, városi képviselő, Csicsely Tamás, a Forum Hungaricum képviseletében és Mag. Rudi Roth,  Magyarország tiszteletbeli konzulja devecseri óvodásokkal
Balról: Mag. Molnár András, városi képviselő, Csicsely Tamás, a Forum Hungaricum képviseletében és Mag. Rudi Roth, Magyarország tiszteletbeli konzulja devecseri óvodásokkal

Nem utolsó sorban a „Forum Hungaricum” és Mag. Rudi Roth konzul úr együttműködésével sikerült Graz várostól és Steiermark tartománytól több, mint 120.000 euró összegű támogatást Devecser részére összegyűjtenem, amely nagy segítség volt a már meglévő óvoda teljes felújításához.